Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2013

zirael
9819 f542
Reposted fromanytime anytime

April 05 2013

zirael
0235 2f2d
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
zirael
2769 ad3d
Reposted fromlooviess13 looviess13
zirael
4686 e536
Reposted fromaprilka aprilka

March 26 2013

zirael
Look, I dressed pretty for you
Reposted fromidzsobie idzsobie

March 13 2013

zirael
0744 ad00
Reposted fromepidemic epidemic

March 03 2013

zirael
zirael


“ Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść 
bo kocham Cię tu i teraz.  ”
Reposted fromJealousfleur Jealousfleur

February 28 2013

zirael
3431 e4e1 500
Reposted byHypothermiasmoke11svartekunst

February 12 2013

zirael
I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę..
Reposted fromtupfen tupfen

January 26 2013

zirael

January 22 2013

zirael
Nie chcę drętwych filmów, błagam, poezję też zostaw. 
Pokaż mi Wrocław, jakieś miejscówki na mostach, 
pokaż jak zachowujesz się nagannie,
pokaż mi second handy znajdź w nim marynarkę dla mnie.
Przekonaj, że wino piją nie tylko snoby, zacznijmy wojnę lub pakt kubków smakowych.
— ten typ mes.
Reposted fromfilizanka filizanka
zirael
5442 689d
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

January 21 2013

zirael
5081 ce13
Reposted byneed-chill-in-my-lifegoraca-czekoladamowdomniesercemmy-world-my-spacezwerbowanaRozaatupfen
zirael
5038 aa1e
problemy czasem nas przerastają, nie wiemy jak je ugryźć.... przyjaciel pomoże.
Reposted bymakuro83need-chill-in-my-lifebiianca

December 20 2012

zirael
9262 544d
Reposted fromfortytwo fortytwo
zirael
9533 8924
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa
zirael
9639 5392
Reposted fromstarryeyed starryeyed
zirael
9692 4682
Reposted fromkrzysk krzysk
zirael
Reposted fromJoschIsAGeek JoschIsAGeek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl